Categoria: Grammàtica sarda


Grammàtica sarda

Esertzìtzios

S'Agetivu  [Crica pro incumentzare]
S'Artìculu determinativu  [Crica pro incumentzare]
S'Artìculu in-determinativu  [Crica pro incumentzare]
Sas Prepositziones  [Crica pro incumentzare]
Su Pronùmene  [Crica pro incumentzare]
Su Verbu  [Crica pro incumentzare]