MÒDULOS TRASVERSALES - Pro nde ischire de prus

Sa Cumpannia Reale de sas ferrovias in Sardigna

Sa Cumpannia Reale de sas ferrovias in Sardigna

Sa prima linia ferroviària in Sardigna est istada costruia in su 1862 e partiat dae sa minera de Santu Lione in sas montagnas de Uda  finas a su molu de Sa Madalena, cara a Cabuderra.

Zusepe Garibaldi, deputadu eligidu in Sardigna, prus bortas aiat sollitzitadu su guvernu a s'impignare in sa costrutzione de sa ferrovia pro sos passegeris. Sa prima rete cuntzedia fiat istada sa chi collegaiat Casteddu cun Igrèsias e su primu tratu dae Casteddu a Biddesorris in su 1871.