ISCHEDAS

ISCHEDAS - Sièntzia e Economia (Istòria Moderna)

S'isvilupu iscientìficu tra su ‘500 e su ‘600

Galeone

Tra su Chimbighentos e su Seschentos s'assistit in Europa a unu progressu sientìficu ràpidu chi permitit non solu de tènnere connoschèntzias noas, ma de arribbare su prus a unu mètodu iscientìficu beru e pròpiu.

Register to read more...

Sas iscobertas iscientìficas

su cuadrante

Register to read more...

Isvilupu de sa sièntzia

Planisferu

Register to read more...

Sa rivolutzione industriale

Su traballu in sa rivolutzione industriale

Sa Gran Bretagna (e su prus s'Inghilterra), fiat su logu in su cale, tra Sete e Otighentos, s'est presentadu pro sa prima borta in modu largu unu grandu moimentu de cambiamentu chi at a caraterizare sas sotziedades industriales modernas de s'Otzidente in s'Otighentos e in su Noighentos.

Register to read more...