ISCHEDAS

ISCHEDAS - Sa Sardigna Ispagnola

Su santuàriu de Santu Màuru de Sòrgono

Sa crèsiedda de Santu Màuru

Sos santuàrios, de sos cales sa Sardigna est prena, ant rapresentadu, e in parte manna rapresentant galu como, una funtzione de importu in sa sotziedade e in su territòriu.

Register to read more...