Sa Sardigna in su Setighentos

In sa tzitade s'organizatzione de su podere guvernativu

Sa mola

In sas tzitades, e prima de totu in Casteddu, si evidentziaiat un'articulatzione sotziale prus cumplessa rispetu a sa campagna, ma comente si siat rìghida.

Ligi totu...

Su riformismu piemontesu

Casteddu, Porta Cristina

Sos echilìbrios internatzionales in Europa fiant modificados dae sa "Gherra de Sutzessione ispagnola" e dae sa "Gherra de sos sete annos". Su Piemonte teniat sa prospetiva de allargare su pròpiu territòriu cun su domìniu de sa Lombardia, tzedende in càmbiu sa Sardigna.

Ligi totu...