MÒDULOS TRASVERSALES - Pro nde ischire de prus

MÒDULOS TRASVERSALES - Casteddu e sos cuartieris a fùrriu

Su cuartieri de Villanova

Su cuartieri de Villanova sutta Casteddu

Villanova est su cuarteri chi s'agatat a est de sa roca de su Casteddu e s'est isvilupadu belle in su matessi tempus de sos àteros cuarteris istòricos de sa tzitade: Stampaxi e Marina. Est de seguru sa naturale espansione cara a Est de sa roca pisana.

Register to read more...

Sa crèsia de S. Juanne Batista in Villanova

Villanova, sa crèsia

Sa crèsia de S. Juanne Batista in Villanova, chi donat su nùmene a sa ruga istrinta in ue est posta, est a su costadu de domos pòberas, comente sa mègius parte de sas domos de su cuartieri de Villanova. Sa crèsia fiat istada costruia in sa prima matade de su XIII sèculu.

Register to read more...

Sas cunfrarias

Sa crèsia de Santu Màuru in sa ruga Santu Juanne

In sos sèculos XVII e XVIII bi fiant ancora in Sardigna medas Cunfrarias o Cungregatziones. In sa segunda metade de su XVII sèculu in Casteddu e in sos cuartieris suos, sa bona parte non fiant prus ativas.

Register to read more...

Su cuartieri de Bonària

Casteddu, su cuartieri de Bonària,

Su cuartieri de Bonària, chi est de meda importu in s'istòria de sa Sardigna, est postu subra unu coddu fa ci a mare. Chie lompet cun sa nave a su Gulfu de Casteddu si l'agatat in bella vista prima de lòmpere a sa Marina.

Register to read more...

Sa Basìlica de Bonària

Sa Basìlica de Bonària

Sa Basìlica de Bonària est istada edificada in su 1704 a su costadu de su Santuàriu, in onore de sa Vèrgine de Bonària, patrona de sos sardos. S'istile a primìtzios fiat barocu, a pustis fiat istada realizada in s'istile neoclàssicu e acabada in su 1926.

Register to read more...

Sa crèsia de Santu Bardìliu

Crèsia de Santa Maria de Portu Gruttis

Sa crèsia de S. Bardìliu - sa prus antiga crèsia sarda - a primìtzios si tzerriaiat Crèsia de "Sancta Maria in Portu Gruttae" o de Portu Salis.

Register to read more...

Sa necròpoli romana de Bonària

Sa necròpoli romana de Bonària

Register to read more...

Su cuartieri de Sant’Elia

Una vista cumpleta dae Sant'Elia a Santu Bartumeu

Su cuartieri de Sant'Elia s'agatat in una zona meda interessante de sa tzitade de Casteddu, est de importu istratègicu mannu non solu in s'aspetu geogràficu ma finas istòricu, antzis, depemus nàrrere a partire dae sa preistòria. Si tratat de unu logu chi faghet totunu cun àteros cuartieris.

Register to read more...

Sa Crèsia de Sant’Alenixedda

Sa crèsia de Sant’Aleniscedda

Sa cresiedda de Sant'Alenixedda, chi ancora oe podimus bìere in su cuartieri europeu in Casteddu, fiat istada costruia in unu sartu de Casteddu nomena u Santu Vetranu, acanta a sa bidda de Paule, in ue bi fiant rastros romanos.

Register to read more...

Sa Gruta de sa Pìbera

Casteddu, s’intrada de sa Gruta de sa pìbera

Sa "Gruta de sa pìbera" est unu sepurcru mausoleu romanu chi s'agatat in Sant'Avendrace, suta sa necròpoli pùnica de Tuvixeddu costruia tra sos sèculos I-II.

Register to read more...