Sa Cumpannia Reale de sas ferrovias in Sardigna

  • Stampa
Sa Cumpannia Reale de sas ferrovias in Sardigna

Sa prima linia ferroviària in Sardigna est istada costruia in su 1862 e partiat dae sa minera de Santu Lione in sas montagnas de Uda  finas a su molu de Sa Madalena, cara a Cabuderra.

Zusepe Garibaldi, deputadu eligidu in Sardigna, prus bortas aiat sollitzitadu su guvernu a s'impignare in sa costrutzione de sa ferrovia pro sos passegeris. Sa prima rete cuntzedia fiat istada sa chi collegaiat Casteddu cun Igrèsias e su primu tratu dae Casteddu a Biddesorris in su 1871.