ISCHEDAS

ISCHEDAS - Sotziedades a cunfrontu

Chie fiant sos iscribas

Chie fiant sos iscribas

In dd'una tauledda de su 2100 chi testimòniat s'iscritura cuneiforme de sa tzitade-istatu de Uruk in Mesopotàmia, si ponet in risaltu sa nàschida de una professione ispetzializada a nou, de importu mannu meda.

Register to read more...

Chie fiant sos Indoeuropeos

Chie fiant sos Indoeuropeos

Pro indoeuropeos intendemus unu pòpulu chi biviat in su nomadismu e chi si dedicaiat a su pastoriu. Connoschiant puru sos metallos. S'organizatzione sotziale issoro fiat de tipu patriarcale. Un'aristocratzia chi si dedicaiat a sa gherra e a sa càssia guidaiat custos clan.

Register to read more...

Chie fiant sos “Pòpulos de su mare”

Chie fiant sos “Pòpulos de su mare”

Sos "pòpulos de su mare" est su nòmine chi sos egitzianos de sos sèculos XIII e XII in antis de Cristos ant donadu, in sos pabiros issoro, a cussos grupos de pòpulos chi benende dae su mare Mediterràneu minetzant su logu issoro e àteros.

Register to read more...

S'iscoberta de sos metallos

S'iscoberta de sos metallos

Su metallu traballadu pro primu cun su sistema de s'arta temperadura est istadu su "ràmene" in su 5000 in antis de Cristos. Cun s'isvilupu de sa metallurgia benint puru iscobertas legas de metallos, comente su brunzu, fatu cun istagnu e ràmene.

Register to read more...