Atene tra democratzia e imperialismu

  • Stampa

Atene passat su grandu perìodu de s'edade de Pericle cun riformas polìticas e unu grandiosu programma de traballos pùblicos e si dirigit a conchistare sa primatzia militare a supra 150 pòleis chi faghiant parte de sa liga, trasformende sa liga in unu imperu.

Atene custòdiat su tesoro de Delo e manteniat su monopòliu de sa fortza militare e econòmica.
Cumentzat a fundare colònias, sas "cleruchìes", in su Mare Nieddu, e rendet su Mare Egeu unu lagu ateniesu de fàtzile e segura navigatzione, aplicaiat sa moneda ùnica divenende una potèntzia imperialista.